POGOJI UPORABE SPLETNE STRANI

mymake-up.si

Velja od 1.5.2018.

 

Dobrodošli na spletni strani, ki je posvečena make up aktualnostim in vsebinam (v nadaljevanju: »Spletna stran«).

Prosimo, da pozorno preberete te pogoje uporabe, ki urejajo uporabo te spletne strani (v nadaljnjem besedilu »Pogoji uporabe«). Z uporabo te spletne strani se brez pridržkov strinjate s temi pogoji uporabe.

Za vsako zahtevo, ki se nanaša na vašo uporabo spletne strani, se lahko obrnete na nas prek naslednjega naslova: L'Oreal Slovenija d.o.o,  s sedežem v Ljubljani, Letališka 29A.

 

PRAVNO OBVESTILO

 

URL spletne strani: mymake-up.si

Stik: Elektronski naslov: [email protected] - Telefonska številka: +381 11 2029 100

Upravitelj objave: Brigitte Streller

Izdajatelj: L'Oreal Slovenija d.o.o. Ljubljana, družba s sedežem v Ljubljani, Letališka 29 a, ki deluje v imenu in zastopništvu svojih blagovnih znamk ličil (v nadaljevanju: »Izdajatelj« ali »Mi« ali »Nas«).

S spletno predstavitvijo na strežniku: UNIVERSAL MEDIA DOO Beograd, matična številka: 20051698, davčna številka: 103923534, družbe s sedežem na naslovu Terazije št. 7-9 v Beogradu, ki jo zastopa direktorica Biljana Kolaković; telefonska številka: +381 11 2029 100

 

 1. DOSTOP DO SPLETNE STRANI

Za dostop in uporabo te spletne strani morate biti odrasla oseba. Če ste mladoletna oseba, potrebujete predhodno dovoljenje staršev.

Dostop do spletne strani in/ali nekaterih njenih delov lahko zahteva uporabo PIN kode. V takem primeru je vaša odgovornost, da storite vse potrebno, da bi ohranili te kode skrite. Seveda jih lahko kadar koli spremenite. Vseeno pa je lahko število poskusov za dostop do spletne strani in/ali njenih delov omejeno z namenom zaščite pred goljufivo uporabo tovrstnih kod. Prosimo vas, da nas obvestite o kakršni koli goljufivi uporabi, ki jo boste morda ugotovili. V primeru kršitve pravil, določenih v teh pogojih uporabe, si pridržujemo pravico do prekinitve vašega dostopa.

Dodatni stroški za dostop in uporabo spleta so v vaše breme.

 

 1. INTELEKTUALNA LASTNINA

 

 1. Pravice intelektualne lastnine

Razvoj te spletne strani je vključeval pomembne naložbe. Spletna stran in vsi elementi, ki jih vsebuje (tj., blagovne znamke, slike, besedila, video posnetki itd.) so zaščitene s pravicami intelektualne lastnine. Ni dovoljena nikakršna uporaba, razmnoževanje ali prikazovanje spletne strani (v celoti ali delno) na katerem koli mediju za nobene druge namene, vključno, vendar ne omejeno na komercialne namene.

Na tej spletni strani vam bomo morda ponudili na voljo vsebine, ki si jih boste lahko prenesli na svoj računalnik (»Prenosljive vsebine«). Za vašo osebno in zasebno rabo vam bomo brezplačno in za obdobje pravnega varstva pravic intelektualne lastnine, kot jih opredeljujejo francoski in tuji zakoni ter mednarodne pogodbe, zagotovili neizključno in neprenosljivo pravico do uporabe prenosljivih vsebin. Prepovedano je vsako razmnoževanje, prikazovanje, spreminjanje ali distribucija spletne strani. S prenosom ali uporabo takšnih prenosljiv vsebin se strinjate, da jih boste uporabljali v skladu s temi pogoji uporabe.

V primeru, da vam omogočimo dostop do spletne strani, ki vam omogoča urejanje fotografije (še posebej za virtualno testiranje kozmetike), potrjujete in se strinjate, da je takšna spletna stran namenjena samo za vašo zasebno uporabo v skladu z njenim predvidenim namenom. Nimate dovoljenja za kakršno koli drugačno uporabo te spletne strani, saj bi lahko takšna uporaba ogrozila čast, ugled ali pravice tretjih strank, kot je opisano spodaj.

 

 1. Pravice tretjih strank

Opozarjamo vas, da boste morali zagotoviti vsa potrebna dovoljenja in pravice vseh ustreznih imetnikov pravic v zvezi s katero koli vsebino, ki jo morda želite objaviti prek spletne strani, vključno z vsemi pravicami intelektualne lastnine in/ali pravicami literarne, umetniške in/ali industrijske lastnine ter pravicami do objave (vključno s pravico do fotografije posameznika), ki vam dovoljujejo tiho uporabo takih vsebin. Na primer zagotoviti morate pravice za vse vsebine (zlasti fotografije), ki prikazujejo nedavne arhitekturne elemente, oglaševalske zasnove ali zasnove oblačil, ki se lahko pojavijo (akronimi, logotipi itd.).

 

 1. Uporabniške vsebine

Na tej Spletni strani lahko določimo prostor, ki bo posvečen Uporabniškim vsebinam, kamor spadajo na primer besedila, fotografije, video posnetki itn. Ko postavite Uporabniške vsebine (kot so določene v nadaljevanju besedila) na našo spletno stran, ali na naš poziv za uporabo Uporabniških vsebin, ki ste jih že objavili na družbenih medijih, odgovorite z uporabo ključnika #yesMakeup, se bo štelo, da ste podali svojo privolitev na te Pogoje uporabe.

Imamo pravico odstraniti kakršne koli Uporabniške vsebine v primeru, ko po našem mnenju takšna vsebina ni v skladu s temi Pogoji uporabe, vključno s situacijami, ko je vsebina, za katero gre, nelegalna in/ali v nasprotju s sprejetimi standardi moralnosti, in/ali krši pravice tretjih oseb. 

Prosimo vas, da nas obvestite o kakršnih koli Uporabniških vsebinah, za katere menite, da niso v skladu z uporabnimi veljavnimi zakoni in/ali sprejetimi standardi moralnosti in/ali tukaj navedenimi načeli in/ali ki krši pravice drugih oseb, s posredovanjem sporočila na naslednji naslov elektronske pošte: [email protected].

Ključniki Makeup platforme: #yesMakeup, #mymakeuprg, #mymakeuphr, mymakeuprs, #mymakeupbg, #mymakeupsi (v nadaljevanju besedila »Ključnik(i)«).   

S svojim odgovorom #yesMakeup se strinjate z naslednjim:

Odstopate Nam neekskluzivno, prenosljivo pravico, da lahko po celem svetu in brez nadomestila uporabljamo vaš video posnetek (posnetke), fotografijo (fotografije) in/ali druge vsebine, objavljene na družbenih omrežjih Instagram, Facebook, Twitter ali Google+, skupaj z vašim uporabniškim imenom na družbenih omrežjih (handle ali user name), profilno sliko, komentarjem in informacijami o lokaciji, ki ste jih morda zajeli v svojih vsebinah (»Uporabniške vsebine«) in ki ste jih označili s katerim izmed zgoraj navedenih Ključnikov v katerem koli mediju, vključno, vendar ne omejujoč se na Našo spletno stran in strani na družbenih medijih, biltene, strani subjektov, ki se ukvarjajo s prodajo na drobno, strani tretjih oseb, tiskano gradivo, prodajalne za potrebe njihovega marketinga in/ali oglaševanja. 

Ta pravica do uporabe Uporabniških vsebin se poda za celotno zakonsko obdobje trajanja pravice intelektualne lastnine, še posebej avtorskih pravic v skladu z njihovo definicijo v veljavnih zakonih in mednarodnih konvencijah.

Dajete Nam pravico do uporabe vašega uporabniškega imena, pravega imena, slike, vizualne predstave ali katere koli druge identifikacijske informacije v zvezi s kakršno koli uporabo vaših Uporabniških vsebin. Ta uporaba osebnih pravic se poda za enako obdobje in za enake medije, kot je podrobneje navedeno v predhodnem določilu v zvezi z Uporabniškimi vsebinami. Pooblaščeni smo za uporabo, prikazovanje, predvajanje, distribuiranje, prenašanje, kombiniranje z drugim gradivom, spreminjanje in/ali urejanje Uporabniških vsebin za zakonske in/ali regulatorne namene na kateri koli način, za katerega menimo, da je ustrezen (pri čem se ohrani namen izvirnika), brez kakršnih koli obveznosti do vas.

Potrdite in se strinjate, da: (i) imate vse pravice v zvezi z Uporabniškimi vsebinami in/ali da imate dovoljenje osebe (ali oseb), ki ima kakršne koli pravice intelektualne lastnine ali osebne pravice v zvezi z Uporabniškimi vsebinami, za odstop teh pravic; (ii) vi in vse druge osebe, ki se pojavljajo v Uporabniških vsebinah, nimate manj kot 18 let; in (iii) naša uporaba vaših Uporabniških vsebin ne bo kršila katerega koli zakona ali pravic tretjih oseb.

Pooblaščeni smo razkriti vašo identiteto kateri koli tretji osebi, ki trdi, da Uporabniške vsebine kršijo njene pravice. Ta dokument je ekskluzivno lastništvo L’Oréal skupine.

V primeru, da vaše Uporabniške vsebine vsebujejo priporočilo ali predstavitev osebne izkušnje v zvezi z našimi izdelki ali storitvami, s tem potrdite, da gre za resničen in precizen odraz vašega iskrenega prepričanja na podlagi uporabe naših izdelkov in da ste razkrili, da ste sprejeli kateri koli brezplačen izdelek ali drugo spodbudo v zameno za zagotovitev vaših Uporabniških vsebin.

S tem vas obveščamo, da so navedena družbena omrežja platforme v lastništvu tretjih oseb in da se bo, v skladu s tem, dajanje v obtok in uporaba Uporabniških vsebin preko omenjenih družbenih omrežij izvajala v skladu s Pogoji uporabe, ki jih določijo navedene tretje osebe. Skladno temu mi nimamo odgovornosti v primeru, ko mi ali tretje osebe uporabljajo vsebine v skladu s Pogoji uporabe, ki jih določijo družbena omrežja, vključno, brez omejitev, obseg in trajanje licenciranih pravic in odstranjevanje Uporabniških vsebin. Vi ste odgovorni za reševanje kakršnih koli zahtevkov tretjih oseb v zvezi z uporabo Uporabniških vsebin v skladu s Pogoji uporabe, ki jih določijo družbena omrežja. 

Ob tem vas spomnimo, da se katere koli Uporabniške vsebine lahko najdejo na spletu s pomočjo spletnega brskalnika in da do njih, v skladu s tem, lahko dostopijo tudi drugi uporabniki razen uporabnikov Spletne strani. S tem potrdite in se strinjate, da so Uporabniške vsebine lahko predmet »viralne« komunikacije (word-of-mouth komunikacije, »od ust do ust«) na spletnih straneh tretjih oseb in da Mi ne bomo odgovorni za kakršen koli zahtevek ali postopek v zvezi s tem.

Tukaj podate privolitev za zbiranje kakršnih koli osebnih podatkov, ki jih posredujete, in za uporabo in razkritje teh osebnih podatkov v zvezi z uporabo vaših Uporabniških vsebin, kot je opisano v predhodnem besedilu.

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo ali se lahko dostopi do le-teh tudi izven prostora EEA, in se lahko delijo s partnerji ali drugimi tretjimi osebami, ki jim zaupamo in ki poslujejo v našem imenu. Z objavo Uporabniških vsebin s katerim koli Ključnikom ali na drugi način s posredovanjem svojih osebnih podatkov se strinjate z zbiranjem, uporabo, razkrivanjem, prenosom in obdelavo svojih podatkov v skladu s temi Pogoji uporabe, Našo Politiko zasebnosti in veljavnimi zakoni in predpisi o varstvu podatkov. Več o Zasebnosti podatkov si lahko preberete v Oddelku 5 (»OSEBNI PODATKI«).

Ne boste pozivali na odgovornost Nas ali katere koli druge osebe, ki deluje v Našem imenu, zaradi kakršnih koli trditev ali zahtevkov v zvezi z uporabo vaših Uporabniških vsebin. Strinjate se, da vam ne bomo plačali nadomestila za uporabo vaših Uporabniških vsebin in/ali za kakršne koli pravice intelektualne lastnine v zvezi z njimi.

Strinjate se, da lahko zavrnemo uporabo ali odstranimo vaše Uporabniške vsebine zaradi katerega koli razloga. V primeru, da si premislite v zvezi z deljenjem svojih Uporabniških vsebin ali si ne želite, da vas kontaktiramo v prihodnje v zvezi z Uporabniškimi vsebinami, prosimo vas, da odpoveste to opcijo s pošiljanjem sporočila na naslov elektronske pošte: [email protected].

Ti Pogoji uporabe se nanašajo na celotno Spletno stran in na vaše Uporabniške vsebine, če ni drugače označeno. Razen tega, v meri, v kateri so vaše Uporabniške vsebine prikazane na Spletni strani ali na kateri koli strani L’Oréal skupine, na vas se bodo nanašali tudi dodatni Pogoji uporabe, sporazumi, smernice in pravila L’Oréal skupine, ki se uporabljajo in veljajo za takšne Spletne strani in Uporabniške vsebine, in s tem potrdite, da sprejemate vse obveznosti na podlagi takšnih dodatnih Pogojev uporabe ali nudenja storitev, sporazuma, smernic, navodil ali pravil, ki jih je določila ali objavila L’Oréal skupina.

 

 1. KODEKS RAVNANJA

Podpiramo vrednote strpnosti in spoštovanja drugih.

Zaradi tega se z uporabo te spletne strani strinjate, da ne boste:

 • izražali kakršnih koli rasističnih, nasilnih, ksenofobičnih, zlonamernih, nesramnih, obscenih ali nezakonitih komentarjev;
 • širili kakršnih koli vsebin, ki so lahko škodljive, obrekljive, nepooblaščene, zlonamerne ali ki kršijo pravice zasebnosti ali obveščanja javnosti, spodbujajo nasilje, rasno ali etnično sovraštvo ali se štejejo kot groba nestrpnost ali spodbujanje k določenim kaznivim dejanjem ali prekrškom;
 • uporabljali spletne strani za politične in propagandne namene ali za namene verskega spreobračanja;
 • objavljali vsebin, ki oglašuje ali promovirajo kakršne koli izdelke in/ali storitve, ki predstavljajo konkurenco blagovni znamki oziroma blagovnim znamkam, ki so prikazane na spletni strani;
 • preusmerjali spletne strani od njenega predvidenega namena, vključno z njeno uporabo kot storitve za zmenke;
 • širili kakršnih koli informacij, ki lahko neposredno ali posredno omogočajo nominalno in specifično identifikacijo posameznika brez predhodnega in izrecnega soglasja, na primer njegovega priimka, poštnega naslova, elektronskega naslova, telefonske številke;
 • širili kakršnih koli informacij ali vsebin, ki lahko vznemirjajo najmlajše;
 • zastraševali ali nadlegovali drugih oseb;
 • izvajali nezakonitih dejavnosti, vključno s tistimi, ki lahko kršijo pravice kogar koli, kakor tudi katere koli programske opreme, blagovne znamke, fotografije, podobe, besedila, videoposnetka itd.;
 • širili vsebin (vključno s fotografijami in videoposnetki), ki prikazujejo mladoletne osebe.

 

Če naletite na takšno uporabniško vsebino, ki lahko napeljuje h kaznivim dejanjem zoper človečnost, spodbuja rasno sovraštvo in/ali nasilje ali pa se nanaša na otroško pornografijo, nas nemudoma obvestite na naslednji elektronski naslov [email protected] ali pa nam pošljite podrobno pismo na naslednji naslov: L'Oreal Slovenija d.o.o,  s sedežem v Ljubljani, Letališka 29A, pri čemer v elektronskem sporočilu oziroma pismu navedite datum odkritja navedene vsebine, svojo identiteto, URL povezavo, opis sporne vsebine in uporabniško ime avtorja.

Če menite, da kakršna koli uporabniška vsebina krši zgoraj navedena načela, vaše pravice ali pravice tretjih strank (npr. vsaka kršitev, žalitev, kršitev zasebnosti), lahko pošljete obvestilo na naslednji elektronski naslov: [email protected], ali pa pošljete podrobno pismo na naslednji naslov: L'Oreal Slovenija d.o.o,  s sedežem v Ljubljani, Letališka 29A, pri čemer v elektronskem sporočilu oziroma pismu navedite datum odkritja navedene vsebine, svojo identiteto, URL povezavo, opis prijavljene vsebine in uporabniško ime avtorja.

 

V skladu z določili člena 6-I-5 Zakona št. 2004-575 z dne 21. junija 2004 o zaupanju v digitalnem gospodarstvu (Loi pour la confiance de l'économie numérique), mora tako obvestilo vsebovati:

 • datum obvestila;
 • če je pošiljatelj posameznik: priimek, prvo in srednje ime, poklic, naslov, državljanstvo, datum in kraj rojstva;
 •             ime in naslov naslovnika ali, če gre za pravno osebo, ime in sedež podjetja;
 •             opis in specifično lokacijo prijavljenih dejstev (npr. URL povezava do prijavljene vsebine);
 •             razloge, zakaj je treba takšno vsebino odstraniti, vključno z navedbo zakonskih določb in kvalifikacij (utemeljitev), ki se uporabljajo za takšna dejstva;
 •             kopijo kakršne koli korespondence, poslane avtorju ali izdajatelju prijavljenih informacij ali dejavnosti, ki zahtevajo njihovo prekinitev, odstranitev ali spremembo, ali obrazložitev, da avtor ali izdajatelj ni bil dosegljiv.

 

Vsako nepopolno obvestilo se ne upošteva. POZOR: Bodite pozorni na dejstvo, da vsakdo, ki prijavi kakršno koli vsebino ali dejavnost kot nezakonito, da bi dosegel odstranitev ali prenehanje širjenja le-te, s predložitvijo neresničnih ali netočnih informacij, se kaznuje z zaporom do enega leta in z globo 15.000 EUR.

 

 1. INFORMACIJE, KI JIH VSEBUJE SPLETNA STRAN

 

 1. Splošne določbe

Opozarjamo vas, da se lahko v informacijah, ki so na voljo na tej spletni strani, pojavijo nepravilnosti in opustitve, zlasti zaradi tretjih strank. Zavezujemo se, da bomo čim prej odstranili netočnosti ali dopolnili informacije na spletni strani.

 

 1. Informacije o izdelkih in storitvah

Izdelki in storitve, ki vam jih predstavljamo na tej spletni strani, niso ponujeni za prodajo, temveč kot splošna predstavitev linije izdelkov in storitev, ki so na voljo v državi, kjer je ta spletna stran objavljena.

 

 1. Nasveti in diagnostična orodja

Nasveti, ki so na voljo na tej spletni strani in/ali diagnostična orodja, ki so morda na voljo, so zgolj simulacije, namenjene za dosego strokovnega kozmetičnega nasveta.

Informacije, ki jih ta ponujajo, so strogo indikativne narave in v nobenem primeru ne nadomeščajo medicinske diagnoze ali klinične konzultacije, niti niso nadomestilo za medicinsko zdravljenje.

V zvezi s tem vam ne moremo v celoti zagotoviti zadovoljivega nasveta, ki je rezultat uporabe tovrstnih orodij in ne sprejemamo nikakršne odgovornosti za morebitno uporabo le-tega.

Za nadaljnje informacije ali v primeru dvoma vam priporočamo, da se posvetujete s svojim zdravnikom.

 

 1. Hiperpovezave

Hiperpovezave, ki so vključene v spletno stran, vas lahko pripeljejo do spletnih strani, ki so jih objavile tretje stranke in katerih vsebine niso pod našim nadzorom. V skladu s tem in glede na to, da so navedene hiperpovezave vključene v to spletno stran z edinim namenom olajšanja brskanja po spletu, je obisk katerih koli spletnih strani tretjih strank vaša lastna odločitev in izključno vaša odgovornost.

 

 1. OSEBNI PODATKI

Morda bomo zbirali osebne podatke, ki se nanašajo na vas, zlasti ko: (i) se naročite na neko storitev; (ii) želite prenesti prenosljivo vsebino; (iii) se želite prijaviti; (iv) želite sodelovati v igri/natečaju; (v) nam želite poslati elektronsko pošto; (vi) želite odgovoriti na anketo ali raziskavo.

V skladu z veljavnimi zakoni in predpisi imate pravico do dostopa, popravljanja in izbrisa vseh podatkov, ki se lahko nanašajo na vas. To pravico lahko uveljavljate kadarkoli, tako da nam pošljete obvestilo, kateremu morate priložiti kopijo vaše osebe izkaznice, na naslednji naslov:  [email protected]

Za vse nadaljnje informacije o obdelavi vaših osebnih podatkov si oglejte našo Politiko zasebnosti, ki je na voljo tukaj.

 

 1. SPREMEMBA SPLETNE STRANI IN POGOJEV UPORABE

Spremenimo lahko vsebino in informacije, ki so vključene v spletni strani, kot tudi te pogoje uporabe, zlasti zaradi izpolnjevanja katere koli nove veljavne zakonodaje in/ali predpisov in/ali za izboljšanje spletne strani.

O vsaki spremembi boste obveščeni prek spletne strani, preden bo začela veljati v skladu s temi pogoji uporabe. Razen če sprememba zahteva vašo izrecno odobritev, se vaša nadaljnja uporaba spletne strani šteje za vaše sprejetje novih pogojev uporabe.           

 

 1. ZASLUGE

Spletno stran je za namene izdajatelja razvilo podjetje UNIVERSAL MEDIA DOO Beograd, matična številka: 20051698, davčna številka: 103923534, družbe s sedežem na naslovu Terazije št. 7-9 v Beogradu, ki jo zastopa direktorica Biljana Kolaković; telefonska številka: +381 11 2029 100

 

 1. OMEJITEV ODGOVORNOSTI

Po svojih najboljših močeh si bomo prizadevali zagotoviti dostop do spletne strani in prenosljive vsebine v vsakem trenutku. Vendar pa ne moremo zagotoviti stalne razpoložljivosti in dostopnosti spletne strani. Dejansko bomo morda morali začasno prekiniti dostop do celotne ali dela spletne strani, zlasti za namene tehničnega vzdrževanja.

Tukaj je nadalje določeno, da spletne in informacijske tehnologije ali telekomunikacijska omrežja niso brez napak in da se lahko pojavijo prekinitve in okvare. V zvezi s tem ne moremo zagotoviti nikakršnega jamstva in zato ne odgovarjamo za kakršno koli škodo, ki bi se lahko nanašala na uporabo spletnih in informacijskih tehnologij ali telekomunikacijskih omrežij, vključno z, vendar ne omejeno na:

 • slab prenos in/ali sprejemanje kakršnih koli podatkov in/ali informacij prek spleta;
 • kakršne koli zunanje vdore ali računalniške viruse;
 • kakršno koli napako sprejemne opreme ali komunikacijska omrežja; in
 • vsako takšno napako na spletu, ki lahko ovira pravilno delovanje spletne strani.

Poleg tega je naša odgovornost omejena na neposredno škodo in izključuje kakršne koli druge škode ali izgube. Natančneje je govora o kakršni koli posredni škodi, ki se nanaša, brez omejitev, na izgubo dobička, prihodka ali dobrega imena.

 

 1. VELJAVNO PRAVO IN REŠEVANJE SPOROV

Te pogoje uporabe ureja francoska zakonodaja, razen če zakonodaja države vašega prebivališča ne predpisuje drugače.

Za vsa vprašanja se obrnite na našo službo za pomoč strankam:

 

[email protected] / Letališka 29a, 1000 Ljubljana

TELEFONSKA ŠTEVILKA: +33147564080

DELOVNI ČAS: 9-17h

 

Vsak potrošniški spor bo predložen pristojnemu sodišču, ki ga predpisuje država vašega prebivališča.

 

***

Registrirajte se / Prijavite se